Γενικές οδηγείες χρήσης και συντήρησης αναπηρικών αμαξιδίων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Τα αμαξίδια διαθέτουν φρένο στους πίσω τροχούς το οποίο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο όταν το αμαξίδιο δεν κινείται.
 • ΜΗΝ πατάτε πάνω στα υποπόδια για να καθίσετε ή να σηκωθείτε, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ανατροπής. Τα υποπόδια χρησιμεύουν για να πατά τα πόδια ο χρήστης όταν είναι καθισμένος.
 • Όταν σηκώνεστε πρέπει να στηρίζεστε και στις δύο χειρολαβές ισομερώς. Στήριξη μόνο στο ένα χέρι (και χωρίς συνοδό) μπορεί να προκαλέσει βλάβη η τραυματισμό.
 • ΜΗΝ αφήνετε το αμαξίδιο βρεγμένο.
 • ΜΗΝ αφήνετε παιδιά κοντά στο αμαξίδιο χωρίς επίβλεψη.
 • ΜΗΝ υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος αντοχής του αμαξιδίου.
 • ΜΗΝ αγγίζετε τα κινούμενα μέρη ενώ βρίσκονται σε κίνηση ΚΙΝΔΥΝΟΣ τραυματισμού.
 • Χρησιμοποιείτε πάντοτε ανελκυστήρες ή ράμπες. Αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας με τη βοήθεια δύο συνοδών. Πρέπει να ανασηκώσουν το αναπηρικό αμαξίδιο από τα σταθερά τμήματα. Ένα αναπηρικό αμαξίδιο δεν πρέπει ποτέ να ανυψώνεται. Θα πρέπει να ωθείτε μόνο.
 • Να αποφεύγετε σκαλοπάτια ή εμπόδια, διαφορετικά να ζητήσετε βοήθεια από το συνοδό σας.
Μπαίνοντας στο αμαξίδιο
 • Τοποθετήστε το αμαξίδιο όσο πιο κοντά γίνεται σε εσάς.
 • Ασφαλίστε τις ρόδες.
 • Κρατηθείτε από τα πλαϊνά και σιγά σιγά καθήστε στην θέση.
Βγαίνοντας από το αμαξίδιο
 • Τοποθετήστε το αμαξίδιο όσο πιο κοντά γίνεται στη θέση στην οποία θα μεταφερθείτε.
 • Ασφαλίστε τις ρόδες.
 • Στηριχθείτε και στις δύο χειρολαβές ισομερώς. Στήριξη μόνο στο ένα χέρι (και χωρίς συνοδό) μπορεί να προκαλέσει βλάβη η τραυματισμό.
 • Θέστε το βάρος του σώματος σας στη θέση που θα μεταφερθείτε.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο περιοδικός έλεγχος των διαδικασιών που ακολουθούν θα συμβάλει στη διατήρηση της ζωής και της αποτελεσματικότητας του αναπηρικού αμαξιδίου σας.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • Ελέγξτε την πίεση των τροχών ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτά.
 • Ελέγξτε ότι η κεντρική βίδα του εγκάρσιου βραχίονα είναι σφιχτή και σε καλή κατάσταση.
 • Καθαρίστε την ταπετσαρία με σαπουνόνερο ή επαρκή προϊόντα. (με στεγνό πανί αν είναι δερμάτινο κάθισμα)
 • Καθαρίστε τα μεταλλικά μέρη του αμαξιδίου με ένα στεγνό πανί ή με ειδικά προϊόντα για επιφάνειες χρωμίου ή βαμμένες επιφάνειες.
 • Ελέγξτε τις ασφάλειες του τροχού και ρυθμίστε τις αν είναι απαραίτητο.
 • Ελέγξτε τη φθορά των μπροστινών και των πίσω τροχών.
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • Ελέγξτε και προσαρμόστε εάν είναι απαραίτητο: τα πιρούνια των τροχών, το τράβηγμα των τροχών, των τροχών προώθησης.
 • Λιπάνετε με γράσο ή λάδι όλα τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε τριβή ή επικειμένη φθορά.
 • Ξανασφίξτε τις βίδες και τα παξιμάδια.
 • Γενική αναθεώρηση της κατάστασης του αμαξιδίου και επιδιόρθωση σε οτιδήποτε είναι απαραίτητο.
ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Συνιστούμε πλήρη αναθεώρηση μία φορά το χρόνο σε εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ
Εκτός από τη συντήρηση και τον έλεγχο, μπορεί να γίνει γενικός καθαρισμός τόσο του πλαισίου όσο και της ταπετσαρίας.
 • Για να διατηρηθεί η εμφάνισή του, η ταπετσαρία πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.
 • Η βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί με ένα σφουγγάρι και ένα ήπιο απορρυπαντικό με ζεστό νερό, σκουπίζοντας προς την κατεύθυνση της υφής.
 • Ξεπλύνετε με καθαρό νερό πριν αφήσετε να στεγνώσει.
 • Μην τοποθετείτε την ταπετσαρία σε στεγνωτήριο. Αν η βρωμιά είναι βαθιά, η επιφάνεια θα πρέπει να καθαριστεί με μια μαλακή βούρτσα.
 • Το πλαίσιο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ήπιο καθαριστικό.
 • Τα αναπηρικά αμαξίδια με δερμάτινο κάθισμα πρέπει να καθαρίζεται με στεγνό πανί.
 • Καθαρίζετε τις ρόδες με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι, Δώστε προσοχή στις βρεγμένες ρόδες, είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιηθεί το αμαξίδιο με βρεγμένες ρόδες.
 • Στεγνώστε με ένα πανί τις μεταλλικές επιφάνειες που καθαρίσατε. Μην τις αφήνετε με νερά και υγρασία.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τι να ελέγξετε πριν τη χρήση
 • Αν υπάρχουν άξονες ταχείας αφαίρεσης να ελεγχθούν αν είναι κουμπωμένοι σωστά.
 • Ελαστικά, πίεση ελαστικών και φρένα τροχών. Τα φρένα δεν θα λειτουργούν σωστά εάν η πίεση είναι πολύ χαμηλή ή το διάστημα μεταξύ των ελαστικών και των φρένων των τροχών είναι πολύ μεγάλο.
 • Μέγιστο βάρος χρήστη βάση προδιαγραφών. Αυτό το αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να μεταφέρει ένα άτομο κάθε φορά στο κάθισμα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν αυτού του ορίου παραβιάζει τους κανονισμούς ασφαλείας.
 • Οι χρήστες δεν πρέπει να κάθονται στο αναπηρικό αμαξιδιο κατά την οδήγηση σε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς.
 • Όταν τα οχήματα είναι σε κίνηση, τα μη κατειλημμένα αναπηρικά αμαξίδια πρέπει να ασφαλίζονται με τα κατάλληλα μέσα. Είναι πιθανό ότι οι λακούβες ή το ανώμαλο έδαφος θα μπορούσαν να οδηγήσουν το αναπηρικό αμαξίδιο σε υπερπήδηση, ειδικά όταν οδηγείτε σε ανηφόρα ή σε κατηφόρα.